V Sloveniji so na voljo številne možnosti, da se pritožite v primeru kršitev. Za vas smo zbrali informacije o tem, kateri naslovi so primerni glede na vrsto kršitev – ter njihove kontakte.

Varuh človekovih pravic

Na Varuha človekovih pravic se lahko obrnete glede katerekoli kršitve človekovih pravic. Najsi gre za diskriminacijo, predolg postopek ali nepravično sojenje – podajte pobudo za obravnavanje primera. Varuh ima pooblastila za vpogled v uradno dokumentacijo, prav tako pa je izjemno pomembno, da je mnenje varuha človekovih pravic v postopkih lahko dokaz kršitev.

Kliknite za povezavo na spletno stran.
Brezplačni telefon za pomoč: 080 15 30
E-naslov: info@varuh-rs.si
Naslov: Varuh človekovih pravic RS, Dunajska 56, 1000 Ljubljana

Spletni interaktivni vodnik po človekovih pravicah Mirovnega inštituta

Mirovni inštitut je pripravil spletni interaktivni vodnik po človekovih pravicah. Na naslovu www.clovekovepravice.si najdete vsebine, ki jih sami označujejo kot “spletno orodje za pravno samopomoč.” Vodnik na enostaven način pojasnjuje človekove pravice na različnih področjih življenja (sodišče in pošteno sojenje, pridržanje tujcev in prosilcev za azil, policijsko pridržanje in pripor, družina) z namenom pomagati razumeti pravice in obveznosti ter razvijati sposobnosti uporabe človekovih pravic v konkretnih situacijah.

Vodnik po človekovih pravicah skuša torej vsakomur na interaktiven način pokazati, kako ukrepati, ko se zgodi nekaj konkretnega in katere pravne podlage urejajo tak primer. Preko nekaj ravni klikanja tako vsak lahko pride do konkretnega predloga ukrepanja za dani položaj oziroma do veljavnih standardov človekovih pravic. Te osnovne informacije so na voljo v slovenskem in angleškem jeziku.

Zagovornik načela enakosti

Zagovornik načela enakosti je organ varstva pred diskriminacijo, kot ga od države zahteva pravni red EU. Zagovornik vam lahko pomaga, ko ste zaradi kake vaše osebne okoliščine obravnavani slabše, kot bi bili sicer (recimo zaradi druge vere, barve kože ipd.). Ker je zagovornik državni organ, ima tudi določena pooblastila in njegovo mnenje je v postopkih lahko dokaz kršitev.

Kliknite za povezavo na spletno stran.
Brezplačni telefon: 080 81 80
E-naslov: gp@zagovornik-rs.si
Naslov: Zagovornik načela enakosti, Železna cesta 16, 1000 Ljubljana

Informacijska pooblaščenka

V zadevah varstva osebnih podatkov ali dostopa do informacij javnega značaja je pristojen državni organ Informacijski pooblaščenec RS. Informacijski pooblaščenec vam lahko pomaga, če vam državni organ v 20 delovnih dneh na vašo zahtevo ne odgovori, če vam zavrne dostop ali zavrne ponovno uporabo informacij ter če ste medij in vam organ ne odgovori na vprašanje ali prejmete zavrnilni odgovor na vprašanje. Odločbe IP RS zavezujejo druge upravne organe.

Telefon: 01 230 97 30
E-naslov: gp.ip@ip-rs.si
Naslov: Informacijski pooblaščenec RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

PIC – center za pravno varstvo človekovih pravic in okolja

Ta nevladna organizacija deluje za varovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter varstvo okolja.

Kliknite za povezavo na spletno stran.
Telefon: 01 521 18 88, 051 681 181
E-naslov: pic@pic.si
Naslov: PIC, Metelkova 6, 1000 Ljubljana

Pravna mreža za varstvo demokracije

Pravna mreža za varstvo demokracije je iniciativa, ki nudi pravno podporo posameznikom_cam* ter organizacijam, ki se zaradi nenasilnega javnega delovanja znajdejo v pravnih postopkih. Slovenska Amnesty je njena soustanoviteljica.

Kliknite za povezavo na spletno stran.
E-naslov: pomoc@pravna-mreza.si

Delavska svetovalnica

Ta nevladna organizacija je namenjena zagovorništvu, varstvu, promociji ter razvoju delavskih, socialnih in statusnih pravic delavcev in ostalih ranljivih skupin.

Kliknite za povezavo na spletno stran.
Brezplačna telefonska številka: 080 14 34
E-pošta: info@delavskasvetovalnica.si
Naslov: Delavska  svetovalnica, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

NASILJE NAD ŽENSKAMI IN OTROKI

Društvo za nenasilno komunikacijo

Društvo za nenasilno komunikacijo se ukvarja s preprečevanjem nasilja v družbi in širjenjem principov nenasilne komunikacije.

Kliknite na povezavo na spletno stran.
Ljubljana
Telefon: 01 4344 822
E-naslov: info@drustvo-dnk.si
Naslov: Vojkova cesta 1, 1000 Ljubljana

Koper
Telefon:
05 6393 170, 031 546 098
E-naslov: dnk.koper@siol.net

Društvo Ključ – Center za boj proti trgovini z ljudmi

Osnovno delo društva Ključ – centra za boj proti trgovini z ljudmi je ozaveščanje rizičnih skupin (mladih od 14–18 let), širše strokovne in laične javnosti o trgovanju z ljudmi ter nudenje konkretnih oblik pomoči žrtvam trgovanja z ljudmi.

Kliknite na povezavo na spletno stran.
Brezplačna telefonska številka: 080 17 22
E-naslov: info@drustvo-kljuc.si
Naslov: p.p. 2722, 1110 Ljubljana

Društvo Ženska svetovalnica

Ženska svetovalnica izvaja psihosocialno svetovanje ženskam, žrtvam nasilja, ter zagovorništvo.

Kliknite na povezavo na spletno stran.
Telefon: 01 25 11 602, 040 359 909
E-naslov: zenska@svetovalnica.org
Naslov: Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana

Združenje za MOČ

Osnovno poslanstvo Združenja za moč je zagotavljati celostno psihosocialno pomoč in podporo osebam z izkušnjo spolnega nasilja in drugih oblik nasilja.

Kliknite na povezavo na spletno stran.
Ljubljana
Telefon: 080 28 80, 041 20 49 49
E-naslov: info@zamoc.si
Naslov: Mestni log 55, 1000 Ljubljana

Maribor
Telefon: 041 276 434
E-naslov: info@zamoc.si
Naslov: Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor

Tom telefon – telefon za otroke in mladostnike

TOM je nastal kot čustvena opora otrokom in mladim, ki se v procesu odraščanja srečujejo z različnimi vprašanji, dilemami ali stiskami.

Kliknite na povezavo na spletno stran.
Brezplačna telefonska številka: 116 111
E-naslov: tom@zpms.si

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

Namen društva SOS telefon je nuditi osebam, predvsem ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje, podporo na poti iz nasilja. Poleg tega izobražujejo in ozaveščajo o nasilju in njegovi nesprejemljivosti.

Kliknite na povezavo na spletno stran.
Telefon: 080 11 55
E-naslov: drustvo-sos@drustvo-sos.si
Naslov: p. p. 2726, 1001 Ljubljana

Področje LGBTI

Zavod TransAkcija

Zavod TransAkcija deluje za informiranje o transspolnih tematikah in podporo transspolnim osebam v Sloveniji.

Kliknite na povezavo na spletno stran.
E-naslov: info@transakcija.si
Naslov: Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana

Legebitra

DIC Legebitra je nevladna organizacija, ki deluje na področjih človekovih pravic, izobraževanja, duševnega, fizičnega in spolnega zdravja ter se zavzema za družbene in sistemske spremembe, ki temeljijo na spoštovanju spolne usmerjenosti, spolne identitete in/ali spolnega izraza.

Kliknite na povezavo na spletno stran.
Telefon: 01 430 51 44
E-naslov: info@legebitra.si
Naslov: Trubarjeva 76a, 1000 Ljubljana

Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico

Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico stremi k opolnomočenju in dobremu počutju LGBTIQA+ posameznic_kov in skupnosti v Sloveniji.

Kliknite na povezavo na spletno stran.
Telefon: 041 562 375, 051 815 476
E-naslov: info@dih.si
Naslov: Slomškova ulica 25, 1000 Ljubljana

Zdravstvene in psihiatrične kršitve

Ker gre za izjemno strokovno zahtevne vsebine, ki jih po vsebini pozna le zdravstvena stroka, vas prosimo, da se v zdravstvenih ali psihiatričnih zadevah v prvi vrsti posvetujete s svojim zdravnikom. V okviru zdravstva obstajajo na vseh ravneh tudi pritožbene poti za preverbo očitanih kršitev (v svoji zdravstveni ustanovi pridobite podatke o zastopniku pacientovih pravic). Edini drugi organ, ki ima možnost preveriti vaše navedbe, je varuh človekovih pravic preko angažmaja zunanjih sodelavcev.

Demenca

Demenca je bolezen v številnih oblikah, ki je čedalje bolj prisotna v javnosti – predvsem zaradi zgodnejšega prepoznavanja in osveščevalne dejavnosti društva Spominčica – Alzheimer Slovenija. Glede vseh vidikov demence, vključujoč z nasveti, vprašanji de-institucionalizacije ali le za pravni nasvet, se obrnite na Spominčico.

Spominčica – Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za pomoč pri demenci

Kliknite na povezavo na spletno stran.
Telefon: 01 256 51 11
E-naslov: info@spomincica.si
Naslov: Luize Pesjakove ulica 9, 1000 Ljubljana

PSIHOSOCIALNA POMOČ ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVIH POSLEDIC DROG IN ALKOHOLA

DrogArt

Psihosocialna pomoč za zmanjševanje škodlijivh posledic drog in alkohola.

Kliknite na povezavo na spletno stran.
Ljubljana
Telefon: 041 730 800
E-naslov: info@drogart.org
Naslov: Prečna ulica 6, 1000 Ljubljana

Maribor
Telefon: 08 200 50 86
E-naslov: mateja.mlinaric@drogart.org
Naslov: Jurčičeva 8, 2000 Maribor

HUMANITARNA POMOČ

Humanitarček

Kliknite na povezavo na spletno stran.
E-naslov: humanitarcek@gmail.com
Naslov: pp 1156, 2107 Maribor

Kralji ulice

Kliknite na povezavo na spletno stran.
Telefon: 059 022 503
E-naslov: info@kraljiulice.org
Naslov: Pražakova 6, 1000 Ljubljana

Slovenska filantropija

Kliknite na povezavo na spletno stran.
Telefon: 01 430 12 88
E-naslov: info@filantropija.org
Naslov: Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana

Uvodna fotografija: Roman Kraft/Unsplah