V zimskem semestru študijskega leta 2023/24 na Univerzi v Ljubljani v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede vnovič izvajamo obštudijsko dejavnost Akademija Amnesty. Srečanja potekajo ob sredah, v predavalnici FDV-6, med 14.00 in 15.30 (v angleščini).

Urnik srečanj v predavalnici

 • 11. oktobra 2023

The Erased: 31 years of st(r)ain. Human rights on paper or for real? Izbrisani: 30 let s(r)amote.

With Irfan Beširević in Slavica Đuričić, who were themselves erased. Z nami bosta aktivista za pravice izbrisanih, tudi sama izbrisana: Irfan Beširević in Slavica Đuričić.

 • 18. oktobra 2023

Anhovo: Environmental justice, with focus on the right to breathe clean air. Anhovo: Okoljska pravičnost s poudarkom na pravici do čistega zraka.

With Jasmina Jerant, activist from Association Eko Anhovo and Soče Valley and CI Danes. Z nami bo Jasmina Jerant, aktivistka društev Eko Anhovo in dolina Soče ter civilne iniciative Danes.

 • 25. oktobra 2023

Digital rights and social activism. Digitalne pravice, družbeni aktivizem.

With Joshua Franco, Senior Research Advisor/Deputy Director of Amnesty Tech at Amnesty International. Z nami bo Joshua Franco, namestnik direktorja na programu Amnesty Tech.

Spoznajte naše goste_je v spodnjem sliderju (po njem se lahko premikate s puščico). Nadaljevanje urnika obštudijske dejavnosti je za sliderjem.  

Kaj bo na programu novembra?

 • 8. novembra 2023

Diverse bodies are not mistakes to be fixed: the I in LGBTIQ. Raznolika telesa niso napake, ki bi jih bilo treba popravljati: I v LGBTIQ.

With Erin Vlahović, activist for the rights for intersex people, KolekTIRV and Maja Pan, Amnesty International Slovenia executive board member. Z nami bosta Erin Vlahović iz hrvaškega KolekTIRV in Maja Pan, članica izvršnega odbora AIS.

 • 15. novembra 2023

We know who we are. Human rights of transgender persons. Vemo, kdo smo. Človekove pravice transspolnih oseb.

With Linn Julian Koletnik, activist for trans rights, now with Amnesty Slovenia. Z nami bo Linn Julian Koletnik, dolgoletni aktivist za pravice transspolnih oseb.

 • 22. novembra 2023

“Yes means yes”: will my date be any different? Legalization of the consent model in the definition of the criminal act of rape in Slovenia. Samo ja pomeni ja: o soglasju v spolnosti.

With guest speaker. Ime gostje bo znano naknadno.

V pričakovanju decembra …

 • 6. decembra 2023

I look at a refugee, I see a person. Gledam begunca, vidim človeka: o pravicah beguncev.

With guest speaker (TBC). Ime gosta_je bo znano naknadno.

 • 13. decembra 2023

“Unsocial media”: impact of social media on young people. “Ne-socialni” mediji? Vpliv družbenih medijev na mlade ljudi.

With guest speaker (TBC). Ime gosta_je bo znano naknadno.

 • 20. decembra 2023 

Roma rights in Slovenia: access to water, housing conditions, discrimination. Pravice romskega prebivalstva v Sloveniji: dostop do vode in ustrezne nastanitve, diskriminacija.

With guest speaker (TBC). Ime gosta_je bo znano naknadno.

V januarju, za konec izvedbe obštudijske dejavnosti, se vidimo še dvakrat

 • 3. januarja 2024

Why is protest our right? Slovenian and international law and a snapshot of the situation in Europe. Zakaj je protest naša pravica? Slovensko in mednarodno pravo ter pregled situacije v Evropi.

With guest speaker (TBC). Ime gosta_je bo znano naknadno.

 • 10. januarja 2024

Right to safe abortion. Pravica do varnega splava.

Guest talk by Justyna Wydrzyńska, activist for access to safe abortion from Poland. Z nami bo aktivistka za dostop do varnega splava na Poljskem Justyna Wydrzyńsk.

Justyna Wydrzyńska je tudi ena od oseb, za katere si zavzemamo na letošnjem Pišem za pravice. Na strani s tečaji si lahko ogledate, kako lahko sodelujete na tem dogodku: www.akademija-amnesty.si/izobrazevanje/pisem-za-pravice.

Izvedbeni načrt v celoti

Kliknite za izvedbeni načrt obštudijske dejavnosti Akademije Amnesty v 2023/24: HRs in Practice-Amnesty-Academy-syllabus-23-24.