Zakaj je to pomembna tema?

Nasilje na podlagi spola zajema širok spekter nasilja, vključno s fizičnim, spolnim, ekonomskim in psihološkim nasiljem, grožnjami, zlorabami in prisilo. Vzroki so v neenakosti in nesorazmerju moči med spoli ter škodljivim spolnih normah.