Pomemben del projekta Akademija Amnesty je obštudijska dejavnost Človekove pravice v praksi, ki jo v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede izvajamo za študentke_te Univerze v Ljubljani. Nepogrešljiv del obštudijske dejavnosti je praktično delo; tudi v študijskem letu 2022/23 je bilo v okviru tega narejenega veliko raznolikega aktivizma.

Organizirali so razstave in dogodke, vključno z ogledi filmov, pogovori (kliknite za pogovor z ameriškima aktivistkama za pravice žensk), predavanji in kvizi, in pisali članke, delali intervjuje. Dva sta na OŠ Jožeta Moškriča za tri osme in dve sedma razreda izvedla delavnico o digitalnih tehnologijah in človekovih pravicah. Že novembra 2022 je en udeleženec na Projektnem dnevu Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina predstavil akcijo za Anhovo in organiziral pisanje pisem predsedniku vlade dr. Robertu Golobu.

Kliknite na puščice v sliderju za predstavitev akcij.

Učimo o pomenu aktivizma

Kot pove ime, je pomembna dimenzija obštudijske dejavnosti praktično delo, pogosto se udeleženke_ci odločijo za to, da pripravljajo akcije za vsakoletno akcijo Pišem za pravice.

Vabilo na akcijo skupine študentk na ljubljanski Fakulteti za družbene vede.

Mednarodna dimenzija obštudijske dejavnosti

Obštudijska dejavnost je zelo zanimiva tudi za študente_tke na izmenjavi. Po eni strani je to priložnost, da pridobijo znanja o slovenskih temah, o katerih lahko poročajo tudi »nazaj domov«, po drugi strani pa oni_e v predavalnice pripeljejo nova znanja. Recimo študentka iz Črne Gore je v njen jezik prevedla razstavo 10 korakov za odpravo nasilja nad ženskami. Študentki iz Češke in Nemčije sta izkusili, kako preprosto je narediti akcijo za Pišem za pravice in jo bosta ponovili doma. Študentka iz Afganistana pa je organizirala uspešno video konferenco na temo preganjanja etnične skupine Hazarov, ki se je je udeležilo preko sto ljudi in je gostila ugledne aktivist_tke.