Delovanje Akademije Amnesty omogočajo sredstva, ki jih je slovenska Amnesty uspešno pridobila od Programa Active Citizens Fund v Sloveniji, in sicer na razpisu za Srednje in velike projekte v kategoriji Povečanje podpore državljanski vzgoji in človekovim pravicam. Kliknite tukaj za predstavitev vseh podprtih projektov, katerih namen je:

Doseganje družbe, ki ji je mar za človekove pravice in ki ne odobrava javnih izražanj negativnih pogledov ali sovraštva do manjšin.

Osrednji cilji sklada na ravni EU so okrepljena civilna družba, aktivno državljanstvo ter opolnomočene ranljive skupine. Program Active Citizens Fund v obdobju 2014–2021 poseben poudarek namenja dolgoročnemu trajnostnemu razvoju in krepitvi nevladnega sektorja. S tem želi okrepiti vlogo nevladnih organizacij pri spodbujanju demokratičnega vodenja države, vključevanja javnosti v odločanje na nacionalni in lokalni ravni ter krepitvi človekovih pravic. Pomembna prednostna naloga programa je tudi krepitev sodelovanja med slovenskimi civilnodružbenimi organizacijami in organizacijami iz držav donatork – Islandije, Lihtenštajna in Norveške.

Foto
V Amnesty International zaradi ohranjanja neodvisnosti in nepristranskosti za naše delo proti kršitvam človekovih pravic ne sprejemamo denarja od države. Državna sredstva sprejmemo le za posamezne projekte učenja človekovih pravic: Akademija Amnesty je tak izobraževalni projekt.

Za sprotno spremljanje aktualnih novic na Active Citizens Fund v Sloveniji vabljeni k spremljanju njegovega profila na Facebooku.

Podprto s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2014–2021. 

Uvodna fotografija: Duy Pham/Unsplah